Hướng dẫn tham gia

1. Đăng ký
Cá nhân/tổ chức đang sinh sống, hoạt động trên địa bàn các tỉnh/thành đều có thể đăng ký tài khoản trên website của Triển lãm Số CPII để nộp sáng kiến.

2. Chuẩn bị nội dung sáng kiến
Tải biểu mẫu Đăng ký sáng kiến tham gia Triển lãm số.
Chuẩn bị nội dung bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có minh họa sinh động và trình bày theo nội dung yêu cầu trong Mẫu Đăng ký sáng kiến tham gia triển lãm số.

3. Nộp sáng kiến
Điền thông tin và nộp sáng kiến trên website của Triển lãm Số CPII.
Sáng kiến sau khi nộp sẽ được sàng lọc và đánh giá mức độ phù hợp để đưa vào gian Triển lãm số hoặc gian Cộng đồng.
Sáng kiến cần bổ sung, cải thiện sẽ được phản hồi cho người nộp sáng kiến. Sáng kiến không phù hợp sẽ được phản hồi về việc từ chối sáng kiến.

 

4. Sản phẩm trưng bày tại triển lãm số

Triển lãm số mong muốn cung cấp các giải pháp và ý tưởng nhằm tìm hiểu và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân thông qua trưng bày các giải pháp đóng góp vào một trong các mục tiêu sau:

 

- Thu thập hiệu quả ý kiến đóng góp từ người dân vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách và cải cách hành chính;

- Tăng cường quản trị điện tử và khả năng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến của người dân;

- Phản ánh “360 độ” (toàn diện) về mức độ hài lòng của người dân đối với thủ tục hành chính và dịch vụ công tại địa phương.

 

Các sáng kiến được trưng bày có thể là sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc bổ sung thêm tính năng, cải tiến quy trình trên sản phẩm, dịch vụ sẵn có; đổi mới tổ chức bộ máy; hoặc kênh tương tác và truyền thông sáng tạo. Sáng kiến có thể đã được triển khai trên diện rộng, hoặc đang được thực hiện thí điểm, hoặc đơn giản là một ý tưởng tốt.

 

UNDP và Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (Trường Fulbright) sẽ xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn ý tưởng để tài trợ dựa trên đánh giá bốn yếu tố, (i) cam kết của lãnh đạo địa phương trong triển khai thực hiện ý tưởng, (ii) tính khả thi của ý tưởng, iii) mức độ hưởng lợi của người dân, và (iv) khả năng nhân rộng. Mỗi năm UNDP sẽ chọn 3-5 sáng kiến được đánh giá cao nhất để tài trợ phát triển, thúc đẩy các sáng kiến này.